ให้เราเคียงข้างคุณ

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า ตามมาตราฐานอุตสาหกรรม มอก.11-2553 และ มอก.293-2541

IEC 01

IEC 02

IEC 05

IEC 06

IEC 52

IEC 53

VAF

VCT

THW-A

Services

ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า

มาตราฐานการผลิตอุตสาหกรรมไทย
หลากหลายผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่เคียงข้างคนไทยมากว่าสิบปี มั่นใจในมาตราฐานการผลิตที่มีคุณภาพ และผู้เชียวชาญ ทำให้คุณได้รับสายไฟฟ้าที่มีมาตราฐานในการใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการในรูปแบบการใช้งานต่างๆได้อย่างเหมาะสม


มั่นใจด้วยใบรับรองที่ออกโดย สำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม
ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย คุณจะประทับใจในการทำงานของเรา
ด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้คุณมั่นใจ ในสินค้าและบริการ
สบายใจในราคา และคุณภาพ ที่จะทำให้คุณมีความสุข เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
ด้วยระยะเวลาก่อนตั้งที่ยาวนานกว่า 10 ปี เป็นที่ไว้วางใจของทุกฝ่าย
เราก้าวไปพร้อมความสำเร็จของลูกค้า ร่วมคิดและร่วมแก้ปัญหากับลูกค้า เพื่อสู่จุสำเร็จ

มั่นใจในคุณภาพ เลือก สายไฟฟ้า Nocon

ปลอดภัยเพราะได้รับ มอก.11-2553 และ มอก.293-2541
NOCON CABLE